Som  l’Ariadna Borrella, Pau Garcia i l’Ao Pan, alumnes de l’Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera. El nostre centre està situat al carrer Mathausen i té 37 mestres i 385 alumnes. El col·legi va ser inaugurat a l’any 2010 i té el premi Mobile Learning Awards i és la primera escola de Catalunya amb una aula Microsoft 

 

Escola Puig de les Cadiretes | Centre d'Infantil i Primària a Llagostera

Imatge:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.turismegirones.cat%2Fmunicipi%2Fllagostera%2F&psig=AOvVaw2KhK-4_2fiFcJAt2l4KJfC&ust=1615286585168000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODms9rBoO8CFQAAAAAdAAAAABAF