Les persones sempre hem tingut la necessitat de desplaçar-nos. Primer ens desplaçàvem per a buscar aliments i, més tard, per establir relacions amb altres pobles o comerciar-hi, o bé per descobrir noves terres. Els mitjans de transport són els diferents vehicles que es fan servir per als desplaçaments. N’hi ha de terrestres, aquàtics, fluvials i aeris. 

Imatge: https://previews.123rf.com/images/margoorita/margoorita1412/margoorita141200037/34792618-concepto-de-transporte-cami%C3%B3n-avi%C3%B3n-barco-y-tren-en-el-fondo-del-planeta-ilustraci%C3%B3n-vectorial.jpg

Ara posarem un vídeo de com ha anat evolucionant els transports: