Hi Ha diferents classes de transports:

TRANSPORTS AERIS: Els transports aeris són els que més contaminen.

Imatge: https://easbcn.com/wp-content/uploads/2020/07/256409_1-1000×423.jpg

TRANSPORTS TERRESTRES: Els transports terrestres serveixen per desplaçar-nos per terra, també és molt contaminant al menys que sigui elèctric.

Imatge: https://i.blogs.es/3f8bc9/bimote-tesi-h2-2020-7/840_560.jpg

TRANSPORTS AQUÀTICS: Els transports aquàtics serveixen per desplaçar-se pel mar.

Imatge: https://i.pinimg.com/originals/ff/80/98/ff8098ff71c30f6a68ee3b8ba9d608b0.jpg

Font d’informació: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

Aquí podeu veure un vídeo dels tipus de transports: